Arxiu mensual: octubre de 2014

Assemblea General Ordinària de l’AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’IES de Massamagrell celebrarà la seua Assemblea General Ordinària el proper dimarts, 28 d’octubre, a les 18.00 hores en primera convocatòria i 15 minuts després en segona convocatòria. Es realitzarà a la sala d’usos múltiples de l’Institut amb el següent ordre del dia:

  • Balanç del curs 2013/2014.
  • Pressupost disponible per al curs 2014/2015.
  • Activitats i temes per aquest curs.
  • Elecció de la Junta Directiva.
  • Torn obert de paraula.

¡¡NO DUBTES EN VINDRE I PARTICIPAR. NOMÉS VOLEM ACONSEGUIR LA MILLOR EDUCACIÓ PER ALS NOSTRES FILLS!!

Esperem comptar amb la vostra assistència, vos saludem:

LA DIRECTIVA

A.M.P.A.  I.E.S. Massamagrell

Eleccions Consell Escolar – 27 de novembre de 2014

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha dictat instruccions per a la renovació parcial dels consells escolars dels centres de la Comunitat Valenciana.

Com saben, el consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la vida del centre i la normativa vigent li reconeix competències destacables.

Garantir la més àmplia i democràtica representació en el consell escolar és una tasca que ens compet i interessa a tothom: alumnat, mares i pares, professorat i personal d’administració i serveis. Sens dubte, el bon funcionament del consell escolar constitueix un factor important de qualitat del sistema educatiu.

Per aquestes raons, la Junta electoral que s’ha constituït a l’institut ha decidit publicar la informació més rellevant per animar a tots els sectors a ->Llegiu més (s’inclouen enllaços als impresos)

Convocatòria de vaga de l’alumnat (21, 22 i 23 d’octubre del 2014)

Alumnes de l’IES de Massamagrell han comunicat la seua decisió de participar en la convocatòria de vaga organitzada pel Sindicat d’Estudiants, per als dies 21, 22 i 23 d’octubre del 2014.

El Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris (DOCV 9-4-08), en el seu article 34, regula allò relatiu a les decisions col•lectives d’inassistència a classe i estableix les obligacions dels pares o representants legals, que han d’autoritzar, pels menors d’edat, la participació dels seus filles o filles. En tot cas, s’ha de tenir en compte que: -> Llegiu més (s’inclou l’enllaç a l’imprés d’autorització)