Arxiu mensual: juny de 2016

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Les famílies de l’alumnat d’ESO, a la finalització del curs 2015/2016, podran entregar en el centre escolar els llibres de text i materials curriculars utilitzats, per constituir un Banc de Llibres.

Famílies participants a la primera fase

Per a les famílies participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per al cobrament de la segona fase, pagament que anirà en proporció a la quantitat de llibres que tornen i siguen acceptats, amb un màxim de 100 euros, i per a pertànyer al Banc de Llibres del curs 2016-2017.

Famílies que no han participat a la primera fase

Per a les famílies no participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per a pertànyer al banc de llibres del curs 2016/2017.

Informació més completa sobre el procediment general es pot trobar en aquesta adreça web de la Conselleria: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

PROCEDIMENT

Les famílies complimentaran, prèviament a l’entrega de llibres, un formulari telemàtic que podran trobar, a partir del 15 de juny, en l’adreça web xarxallibres.edu.gva.es. En el formulari telemàtic, automàticament, apareixeran els llibres de l’alumnat, d’acord amb el catàleg 15/16 de l’IES de Massamagrell. Les famílies marcaran els materials que entreguen al centre.

Hi haurà dos formularis diferents:

1. Si es tracta d’una família que SÍ ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’emplenar la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES I EN LA 2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES. Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on s’han de marcar els llibres que s’entreguen i quins han estat finançats per XarxaLlibres.

2. Si es tracta d’una família que NO ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’accedir a la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES (Per a l’alumnat que no ha participat en el Programa Xarxa de Llibres). Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on hauran de marcar els llibres que entreguen a l’institut.

IMPORTANT
Han de conéixer el NIA, Número d’Identificació de l’Alumne, que trobaran als butlletins de notes.

En els dos casos, el formulari telemàtic s’imprimirà i s’entregarà signat al centre juntament amb el material. Si necessita ajuda per emplenar o imprimir el formulari telemàtic, cride a l’institut.

Les famílies lliuraran a l’institut el lot de llibres junt al formulari en paper. El centre verificarà el nombre de llibres entregats, el seu bon estat de conservació i validarà la informació declarada per les famílies. Les famílies han de procurar entregar els llibres en el millor estat possible (esborrant anotacions, sense nom…).

 

CALENDARI

El calendari que es seguirà a l’IES de Massamagrell per a tornar els llibres serà el següent:

Alumnes que hagen aprovat totes les assignatures
20 de juny, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores)
21 de juny, de les 10:00 hores fins les 14:00 hores
Lloc: aula del grup

Resta de l’alumnat (de convocatòria extraordinària)
1 i 4 de juliol des de les 10 fins les 13 hores. Despatx de vicedirecció.
5 de juliol, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores). Aula del grup.

Fora d’aquestes dates el centre no rebrà cap llibre i s’entendrà que la família renuncia a participar en el Programa i en el Banc de Llibres.

 

PAGAMENT

Pagament segona fase XarxaLlibres curs 15/16. Els centres confirmaran la finalització del procés i faran arribar la informació perquè l’Ajuntament puga tramitar el pagament de la segona fase. El percentatge per calcular l’import de l’ajuda de la segona fase, serà obtingut amb la fórmula:

%= nombre exemplars entregats i finançats / nombre exemplars finançats

Per exemple, si l’alumne ha rebut finançament en la primera fase per un total de 8 llibres però tan sols entrega finalment al centre 6 llibres en bon estat tindria dret a un percentatge del 75 % de l’ajuda de la segona fase (el resultat de 6/8), és a dir, 75 euros.

 

COL·LABORACIÓ

Per últim, aprofitem per demanar la col·laboració de les famílies i de l’alumnat, principals destinataris d’aquest Programa de Banc de Llibres, per tal d’ajudar en la recollida, organització i posterior entrega dels llibres. Per això, si vostès o els seus fills o filles volen ajudar, per favor criden per telèfon o contacten amb Felisa Ramos (membre de la Comissió del Banc de Llibres, telèfon 961206260) per concretar la seua participació. Esperem comptar amb la seua participació.

ADMISSIÓ A CICLES. FPB, CFGM I CFGS

La conselleria d’educació ja ha publicat la normativa que regula l’accés, l’admissió i la matrícula a cicles formatius (FPB, grau mitjà, grau superior).
El formulari de sol·licitud s’ha d’omplir via telemàtica, imprimir-lo, i portar-lo , amb la documentació corresponent, al centre educatiu elegit en primera opció.

Dates de presentació

Formació Professional Bàsica: presentació de sol·licituds d’admissió i la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 6 de juny al 10 de juny, ambdós inclosos.
Procés extraordinari d’admissió a la FPB: del 13 al 15 de juliol.
Grau Mitjà i de Grau SuperiorPresentació de sol·licituds d’admissió pi la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 7 al 17 de juny, ambdós inclosos.

Als enllaços podeu trobar l’ordre amb la informació amb la normativa.

 

Distribució de les places

Grau mitjà

  • 5% de places per a persones amb discapacitat
  • 5% de places per a esportistes d’elit
De la resta de places, la distribució serà la següent:
  •  60% de places 4t ESO o equivalent
  • 20% de places titulats en formació professional bàsica
  • 20%  per prova d’accés

 

Grau superior

  • 5% de places per a persones amb discapacitat
  • 5% de places per a esportistes d’elit
De la resta de places, la distribució serà la següent:
  •  60% de places batxillerat o equivalent
  • 20% accés directe de titulats de tècnic de formació professional
  • 20%  per prova d’accés

 

Accés a WEB Família

L’IES de Massamagrell utilitza per a la gestió administrativa i acadèmica l’aplicació ITACA desenrotllada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. ITACA disposa d’informació que pot ajudar les famílies a estar millor informades sobre l’evolució educativa dels seus fills i permet establir vies de comunicació alternatives amb el
Centre Educatiu.

La Web Família és el portal des del qual els pares o els tutors legals podran veure, quan estiguen activades totes les opcions, les qualificacions dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges amb els docents.

Amb l’ànim de millorar i acostar la Web Família als pares i tutors legals s’ha realitzat la nova Web Família 2.0 millorant l’anterior, adaptant-la a les tecnologies actuals, incorporant millores en el seu contingut, afegint un nou mòdul de comunicacions i facilitant l’accés des de diferents dispositius (mòbils, tablets, ordinadors).

Ens complau informar-los que a partir d’ara es podrà accedir a esta nova plataforma de la Web Família 2.0, accedint des de: https://familia2.edu.gva.es/

Tots aquells familiars que ja són usuaris de l’anterior plataforma Web Família, no hauran de realitzar cap gestió administrativa. Simplement a partir d’ara podran accedir a la nova plataforma Web Família 2.0 (https//familia2.edu.gva.es), utilitzant el mateix usuari i contrasenya que fins ara estaven utilitzant.

Per a aquells familiars que encara no siguen usuaris i estiguen interessats a donar-se d’alta en la Web Família 2.0, poden descarregar-se el model de sol·licitud d’accés a este servici, omplir-lo i entregar-lo en la secretaria del centre, on li proporcionaran més informació respecte d’això.

Model de sol·licitud de la Web Família: http://www.ce ice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

En el moment se li active l’accés a la Web Família 2.0, rebrà en el correu electrònic facilitat per vosté, la direcció d’accés així com l’usuari i la contrasenya. Una vegada haja accedit a la plataforma, podrà trobar una guia d’ajuda quan polse sobre el botó superior “Més Informació”.