Atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica

 IES DE MASSAMAGRELL – INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica

El DOCV del 18 de juny de 2018 ha publicat una RESOLUCIÓ sobre atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar. D’acord amb eixa norma, posem en el seu coneixement el següent:

  1. Durant el proper curs 2018/2019, la persona responsable de l’organització de l’atenció sanitària del centre serà la vicedirectora, Laura Ferri Ramírez.

  2. L’institut ha de disposar d’un registre d’alumnes amb malalties cròniques o altres problemes de salut. S’entenen per malalties cròniques els «trastorns orgànics i funcionals que obliguen a una modificació de la manera de viure de l’individu, i que han persistit i és probable que persistisquen durant molt de temps».

  3. Si el seu fill o filla té una malaltia crònica que requereix l’administració de medicació o una atenció específica durant l’horari escolar i únicament en aquest cas, la família haurà d’emplenar i lliurar al centre la sol·licitud corresponent, que podrà demanar en la consergeria de l’institut o descarregar dels enllaços que té un poc més avant.

  4. Aquesta sol·licitud es presentarà al moment de la matrícula de l’alumne/a o, cas de no haver-ho fet, durant la primera quinzena de setembre. Haurà d’acompanyar-se obligatòriament dels següents documents (ajustats als models oficials que determina la Resolució):

  1. El centre, excepte els casos esmentats i comunicats amb el procediment anteriorment descrit, no subministrarà cap medicament a l’alumnat.

  2. Aquest tràmits es poden realitzar en qualsevol moment del curs que siguen necessaris.

Si té qualsevol dubte o vol fer alguna consulta, pot enviar un correu electrònic a aquesta adreça: atenciosantitaria@iesmassamagrell.net que també pot fer servir per acordar una cita amb la vicedirectora.

Massamagrell, 27 de juny del 2018