Arxiu de la categoria: Avisos

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2016-2017

Enllaç amb la pàgina de la Conselleria d’Educació amb tota la informació:

 

Models de proves: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

DATES D’INSCRIPCIÓ

 • Des del 26 de maig fins a l’1 de juny.

 

CONDICIONS PER A FER LES PROVES:

 • Proves de grau mitjà:
  • tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2016.
 • Proves de grau superior:
  • tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2016.
  • les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic de formació professional es podran presentar a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, i es tindrà en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

 

PAGAMENT DE LES TAXES:

 

 • Tipus de taxa: “Taxes per proves d’accés a Cicles Formatius i obtenció de títols
 • Òrgan gestor: “Instituts de València”
 • Taxa: “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà” o “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior”
 • Seleccione el tipus de matrícula: “Ordinària, Família Nombrosa General, Família Nombrosa Especial o Discapacitat acreditada igual o superior al 33%“
 • Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten.
 • Una vegada omplit el primer model PDF, polseu el botó “Acceptar”.
 • Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model.
 • Polseu, de nou, el botó “Acceptar”.
 • Polseu el botó “Imprimir per a obtindre les còpies necessàries”.

 

Finalment, cal presentar a l’institut  el comprovant d’haver pagat la taxa amb la resta de documentació.

LLIBRES DE TEXT 15-16

NOTA IMPORTANT

És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau (especialment en 1r cicle de secundària —1r i 2n d’ESO), ja que en aquest nivell hi ha desdoblaments i grups de diversificació que es constituiran en començar el curs.

A causa dels canvis que s’han produït aquest curs en 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat, abans de comprar el llibre consulteu amb el professor de l’assignatura.

 

Convocatòria del sindicat d’estudiants per als dies 25 i 26 de febrer

Alumnes de l’IES de Massamagrell han comunicat la seua decisió de participar en la convocatòria de vaga organitzada pel Sindicat d’Estudiants, per als dies 25 i 26 de febrer del 2014.

L’equip directiu del centre posa en el seu coneixement aquesta circumstància i us vol recordar que: Continua la lectura de Convocatòria del sindicat d’estudiants per als dies 25 i 26 de febrer

Certificat A-2 14-15

Data de realització de les proves d’idiomes per a l’obtenció de l’A-2.

Curs 2014-2015

 

PROVA D’ANGLÉS

 • dilluns, 16 de febrer, 08:00 (co, ce, ee)
 • dilluns, 16 de febrer. Des de les 11:15 (Expressió oral. Com és una prova individual o per parelles, heu de consultar l’hora aproximada o l’interval que us correspon a les professores d’anglés i l’aula on la realitzareu)
 • LLOC: Sala d’Audiovisuals

 

PROVA DE FRANCÉS

 • dimecres, 18 de febrer, 09:50 (co, ce, ee)
 • dimecres, 18 de febrer, 12:05 (eo)
 • LLOC: aula P209

  Continua la lectura de Certificat A-2 14-15

Assemblea General Ordinària de l’AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’IES de Massamagrell celebrarà la seua Assemblea General Ordinària el proper dimarts, 28 d’octubre, a les 18.00 hores en primera convocatòria i 15 minuts després en segona convocatòria. Es realitzarà a la sala d’usos múltiples de l’Institut amb el següent ordre del dia:

 • Balanç del curs 2013/2014.
 • Pressupost disponible per al curs 2014/2015.
 • Activitats i temes per aquest curs.
 • Elecció de la Junta Directiva.
 • Torn obert de paraula.

¡¡NO DUBTES EN VINDRE I PARTICIPAR. NOMÉS VOLEM ACONSEGUIR LA MILLOR EDUCACIÓ PER ALS NOSTRES FILLS!!

Esperem comptar amb la vostra assistència, vos saludem:

LA DIRECTIVA

A.M.P.A.  I.E.S. Massamagrell

Eleccions Consell Escolar – 27 de novembre de 2014

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha dictat instruccions per a la renovació parcial dels consells escolars dels centres de la Comunitat Valenciana.

Com saben, el consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la vida del centre i la normativa vigent li reconeix competències destacables.

Garantir la més àmplia i democràtica representació en el consell escolar és una tasca que ens compet i interessa a tothom: alumnat, mares i pares, professorat i personal d’administració i serveis. Sens dubte, el bon funcionament del consell escolar constitueix un factor important de qualitat del sistema educatiu.

Per aquestes raons, la Junta electoral que s’ha constituït a l’institut ha decidit publicar la informació més rellevant per animar a tots els sectors a ->Llegiu més (s’inclouen enllaços als impresos)

Convocatòria de vaga de l’alumnat (21, 22 i 23 d’octubre del 2014)

Alumnes de l’IES de Massamagrell han comunicat la seua decisió de participar en la convocatòria de vaga organitzada pel Sindicat d’Estudiants, per als dies 21, 22 i 23 d’octubre del 2014.

El Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris (DOCV 9-4-08), en el seu article 34, regula allò relatiu a les decisions col•lectives d’inassistència a classe i estableix les obligacions dels pares o representants legals, que han d’autoritzar, pels menors d’edat, la participació dels seus filles o filles. En tot cas, s’ha de tenir en compte que: -> Llegiu més (s’inclou l’enllaç a l’imprés d’autorització)

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

 • Sol•licitud de plaça, del 23 al 25 de juliol.

Procediment d’admissió.

 • El model de sol•licitud s’obtindrà per mitjà de l’assistent telemàtic d’admissions de la Conselleria: http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/
 • Una vegada obtingut el model, es presentarà en el centre que se sol·licite en primer lloc. Es podran sol•licitar fins a cinc centres.
 • Cal adjuntar el Consell Orientador on conste la proposta de l’equip docent per incorporar-se a un cilce de Formació Professional Bàsica i el consentiment dels pares perquè curse aquests ensenyaments.

Prioritat per accedir a la FPB

 • Alumnat de 16 anys fins el 31 de desembre, amb proposta de l’equip educatiu.
 • Alumnat de 15 anys fins el 31 de desembre, amb proposta de l’equip educatiu.
 • Alumnat de 17 anys fins el 31 de desembre, amb proposta de l’equip educatiu.

En primer lloc es tindran en compte els centres sol•licitats en primera i segona opció i, posteriorment, els sol•licitats en tercera, quarta i cinquena.

 • Finalment, es tindran en compte les sol•licituds d’alumnat major de 17 anys que no haja estat matriculat en cap centre el curs 2013-2014.

INICI DE CURS 2014-2015

 

INICI DE LES CLASSES

ESO, BATXILLERAT, SEGON de CICLES FORMATIUS: dimecres, 3 de setembre.

PRIMER DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I CICLES FORMATIUS: divendres, 12 de SETEMBRE

 

Consulteu abans les llistes amb l’assignació de grups i aules, d’acord amb aquest calendari.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: 

Sol·licitud de plaça del 23 al 25 de juliol.

Llistes provisionals: 30 de juliol

Reclamacions: 30 i 31 de juliol i 2 i 3 de setembre

Llistes definitives: 8 de juliol

Inici de classes: 12 de setembre

 

Més informació: Resolució del 16 de juliol del 2014. -> Llegiu més