Arxiu de la categoria: eso

Jornades d’inclusivitat

Per primera vegada a l’Institut de Secundària de Massamagrell hem preparat unes jornades de sensibilització cap el col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda i esport adaptat, per tal de donar a conèixer les possibilitats i capacitats d’aquestes persones, així com empatizar amb les seues dificultats diàries i futures.


JORNADES INCLUSIVES – IES MASSAMAGRELL 2017

4 DE MAIG: PISTES POLIESPORTIVES
9:00h: Recepció visites a les pistes poliesportives,
– Visita d’alumnes del Centre Ocupacional Reina Sofía (Massamagrell)
– Visita d’alumnes de l’IES Secció Massamagrell (Museros)
9:30h: Inici activitats lúdic-esportives d’inclusió entre els tres centres (IES Massamagrell-Museros –Reina Sofía) organitzades pels alumnes del cicle formatiu de Grau Mitjà de Conducció de Grups en el medi natural.
10:45h: Esmorzar compartit
11:15h: Participació en una activitat conjunta de ritme, també dirigida pels alumnes del cicle
12:00h: Acomiadament.

5 DE MAIG: SALÓ D’ACTES
11:00h: Alumnes TVA es presenten, CEE KOYNOS de Godella, al Saló d’Actes.
13:00h Recepció alumnes 4t ESO de l’IES Secció Massamagrell (Museros)
13:20h: Taula redona amb:
– Antonio Navarro Eduardo, treballador i gerent d’impremta Navarro Impresores de Sagunt.
– Héctor Álvarez, antic alumne i esportista paralímpic de Vela Adaptada i Javi Asensi representants de “Un mar sense fronteres”.
14:10h. Clausura.

ies massamagrell 2017

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Les famílies de l’alumnat d’ESO, a la finalització del curs 2015/2016, podran entregar en el centre escolar els llibres de text i materials curriculars utilitzats, per constituir un Banc de Llibres.

Famílies participants a la primera fase

Per a les famílies participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per al cobrament de la segona fase, pagament que anirà en proporció a la quantitat de llibres que tornen i siguen acceptats, amb un màxim de 100 euros, i per a pertànyer al Banc de Llibres del curs 2016-2017.

Famílies que no han participat a la primera fase

Per a les famílies no participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per a pertànyer al banc de llibres del curs 2016/2017.

Informació més completa sobre el procediment general es pot trobar en aquesta adreça web de la Conselleria: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

PROCEDIMENT

Les famílies complimentaran, prèviament a l’entrega de llibres, un formulari telemàtic que podran trobar, a partir del 15 de juny, en l’adreça web xarxallibres.edu.gva.es. En el formulari telemàtic, automàticament, apareixeran els llibres de l’alumnat, d’acord amb el catàleg 15/16 de l’IES de Massamagrell. Les famílies marcaran els materials que entreguen al centre.

Hi haurà dos formularis diferents:

1. Si es tracta d’una família que SÍ ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’emplenar la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES I EN LA 2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES. Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on s’han de marcar els llibres que s’entreguen i quins han estat finançats per XarxaLlibres.

2. Si es tracta d’una família que NO ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’accedir a la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES (Per a l’alumnat que no ha participat en el Programa Xarxa de Llibres). Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on hauran de marcar els llibres que entreguen a l’institut.

IMPORTANT
Han de conéixer el NIA, Número d’Identificació de l’Alumne, que trobaran als butlletins de notes.

En els dos casos, el formulari telemàtic s’imprimirà i s’entregarà signat al centre juntament amb el material. Si necessita ajuda per emplenar o imprimir el formulari telemàtic, cride a l’institut.

Les famílies lliuraran a l’institut el lot de llibres junt al formulari en paper. El centre verificarà el nombre de llibres entregats, el seu bon estat de conservació i validarà la informació declarada per les famílies. Les famílies han de procurar entregar els llibres en el millor estat possible (esborrant anotacions, sense nom…).

 

CALENDARI

El calendari que es seguirà a l’IES de Massamagrell per a tornar els llibres serà el següent:

Alumnes que hagen aprovat totes les assignatures
20 de juny, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores)
21 de juny, de les 10:00 hores fins les 14:00 hores
Lloc: aula del grup

Resta de l’alumnat (de convocatòria extraordinària)
1 i 4 de juliol des de les 10 fins les 13 hores. Despatx de vicedirecció.
5 de juliol, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores). Aula del grup.

Fora d’aquestes dates el centre no rebrà cap llibre i s’entendrà que la família renuncia a participar en el Programa i en el Banc de Llibres.

 

PAGAMENT

Pagament segona fase XarxaLlibres curs 15/16. Els centres confirmaran la finalització del procés i faran arribar la informació perquè l’Ajuntament puga tramitar el pagament de la segona fase. El percentatge per calcular l’import de l’ajuda de la segona fase, serà obtingut amb la fórmula:

%= nombre exemplars entregats i finançats / nombre exemplars finançats

Per exemple, si l’alumne ha rebut finançament en la primera fase per un total de 8 llibres però tan sols entrega finalment al centre 6 llibres en bon estat tindria dret a un percentatge del 75 % de l’ajuda de la segona fase (el resultat de 6/8), és a dir, 75 euros.

 

COL·LABORACIÓ

Per últim, aprofitem per demanar la col·laboració de les famílies i de l’alumnat, principals destinataris d’aquest Programa de Banc de Llibres, per tal d’ajudar en la recollida, organització i posterior entrega dels llibres. Per això, si vostès o els seus fills o filles volen ajudar, per favor criden per telèfon o contacten amb Felisa Ramos (membre de la Comissió del Banc de Llibres, telèfon 961206260) per concretar la seua participació. Esperem comptar amb la seua participació.

ADMISSIÓ D’ALUMNES PER AL CURS 2016-2017

SECUNDÀRIA

Els alumnes de centres adscrits (i els matriculats actualment a l’IES de Massamagrell) no han de realitzar cap tràmit.

BATXILLERAT

Tots els alumnes han de sol·licitar l’admissió.

ESO i BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds: del 23 de maig al 2 de juny

Procediment. La inscripció es realitza per procediments telemàtics. Una vegada realitzada, cal dur els fulls al centre que se sol·licita en primer lloc.

Llistes provisionals: 11 de juliol

Llistes definites: 19 de juliol

FORMACIÓ PROFESSIONAL