Arxiu de la categoria: General

CICLES FORMATIUS – INFORMACIÓ DE PLACES

A l’IES de Massamagrell s’han cobert totes les vacants de cicles formatius (FPB, Grau Mitjà i Grau Superior), excepte el Grau Mitjà d’Instal·lacions en Telecomunicacions.

Les persones que estiguen interessades en el Grau Mitjà d’Instal·lacions en Telecomunicacions  podran trobar la informació en la secretaria de l’institut.

Massamagrell, 15 de setembre del 2017

 

 

Llibres de text 2017-2018

Al següent enllaç apareixen els llibres de text del curs 2017-2018.

 

MOLT IMPORTANT

És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau al començar les classes.

En els quatre cursos d’ESO i en FPB, les famílies que tenen dret a participar en el “Banc de llibres” (ja que han tornat el lot corresponent al curs anterior i els ha sigut acceptat) NO HAN DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT. Els rebran en setembre, a l’inici del curs.

 

 

 

 

Tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres

L’Ajuntament de Massamagrell ens ha fet arribar l’aclariment següent sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres:

“En contestació a la consulta que plantegen les famílies sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres, des de la Subdirecció General de Centres Docents s’informa el següent:

D’acord amb la informació facilitada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, les beques publiques per a cursar estudis reglats del sistema educatiu que, per tractar-se de nivells d’ensenyança gratuïta, consistisquen en una ajuda per a l’adquisició dels llibres de text i del material curricular, es troben emparades en l’exempció prevista en l’article 7 j) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 29 de novembre) i desenrotllat en el parágraf primer de l’article 2.2.1é del Reial Decret 439/2007, de 30 de marc (BOE de 31 de marc).”

Accés a cicles formatius 2017-2018

Calendari Proves d’Accés 2017

INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2017, els dos inclosos.

 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de juny de 2017
 • Publicació llistes provisionals d’admesos: 7 de juny de 2017
 • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny de 2017
 • PROVES GRAU MITJÀ: 19 de juny de 2017.
 • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 de juny de 2017
 • Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior: 28 de juny de 2017
 • Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior: del 17 de maig al 5 de juliol de 2017, els dos inclosos.
 • Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior: 7 de juliol de 2017

 

 

PROVES D’ACCÉS

Models de proves: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

 

CONDICIONS PER A FER LES PROVES:

 • Proves de grau mitjà:
  • tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2016.
 • Proves de grau superior:
  • tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2016.
  • les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic de formació professional es podran presentar a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, i es tindrà en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

 

PAGAMENT DE LES TAXES:

 

 • Tipus de taxa: “Taxes per proves d’accés a Cicles Formatius i obtenció de títols”
 • Òrgan gestor: “Instituts de València”
 • Taxa: “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà” o “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior”
 • Seleccione el tipus de matrícula: “Ordinària, Família Nombrosa General, Família Nombrosa Especial o Discapacitat acreditada igual o superior al 33%“
 • Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten.
 • Una vegada omplit el primer model PDF, polseu el botó “Acceptar”.
 • Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model.
 • Polseu, de nou, el botó “Acceptar”.
 • Polseu el botó “Imprimir per a obtindre les còpies necessàries”.

 

Finalment, cal presentar a l’institut  el comprovant d’haver pagat la taxa amb la resta de documentació.

Ràdio a l’institut

El dia 22 de desembre del 2016 es feren a l’institut, com tots els cursos, nombroses activitats i tallers. Aquest curs, per primera vegada, es realitzà un programa de ràdio en directe que es va emetre per circuït tancat de wifi a través del servei d’streaming de VideoLan.

Els alumnes de Grau Mitjà d’Electrònica prepararen els mitjans tècnics, i els alumnes de Cultura Audiovisual de 2n de Batxillerat conduïren el programa. Participaren alumnes del PMAR de 2n, de 3r i 4t de Secundària, i de Cicles Formatius d’Administració i es feren entrevistes a diverses professores i professors.

A més de les professores i professors que s’esmenten al programa, cal agrair especialment la participació de Paco Resurrección, Àlex Gamón, Carme Rodrigo, Macarena Vañó, Pepa Munera i Eva Jorge, que varen col·laborat en la selecció musical i motivaren els alumnes perquè gravaren diversos àudios.

Aquest primer programa de ràdio va durar prop de tres quarts d’hora. L’hem dividit en tres parts per facilitar l’audició.

Primera part. Inclou un poemes de Maria Mercè Marçal, recitats per diversos alumnes, i una entrevista a Laura Ferri, vicedirectora de l’institut.

Segona part. Conté les intervencions d’alumnes del PMAR i de 3r i 4t de secundària, en valencià, anglés i francés, i entrevistes a Miguel García, professor d’electrònica, i als seus alumnes i de Jesús Rubio, que han muntat la infraestructura per fer el programa; finalment, escoltareu una entrevista a Anna Muntaner, científica investigadora de física nuclear, que pronuncià una conferència als alumnes de batxillerat, a l’institut, el passat 20 de desembre del 2016.

Tercera part. Intervenen alumnes del Cicle Formatiu d’Administració, en castellà i en anglés, que parlen, entre altres coses, de les tertúlies dialògiques, i s’entrevista a Guillermo Cuñat, organitzador d’aquestes tertúlies.