Noves instruccions de vot per correu

En haver detectat alguns errors en les instruccions per al vot per correu de mares i pares en les eleccions al Consell Escolar del dia 23 de novembre del 2017, aquest nou document substitueix les que figuren impreses en els sobres lliurats amb anterioritat:

Instruccions vot per correu.
Instruccions vot per correu.