Proves per a l’obtenció de l’A-2. Convocatòria del curs 2017-2018

Les proves per a l’obtenció del Certificat De Nivell Bàsic d’Anglés o Francés corresponent al nivell A2 del Consell d’Europa, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, es realitzaran, a l’IES de Massamagrell, durant la setmana del 8 al 14 de febrer del 2018.

Heu de lliurar la sol·licitud de participació a la secretaria de l’institut de l’11 de desembre del 2017 al 10 de gener del 2018. Podeu descarregar el Full d’inscripció en aquest enllaç (document editable).

Poden participar les i els alumnes que tinguen almenys 16 anys o els facen el 2018.

El contingut de la prova es correspon al curriculum establert al decret 155/2007 https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/09/24/pdf/2007_11678.pdf. Aquesta prova s’articularà en quatre habilitats: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO). Cada habilitat valdrà un 25 % del total i s’haurà d’obtenir almenys un 60 % en cada part per obtenir el certificat. Teniu una completa guia a la pàgina d’internet de l’institut: http://iesmassamagrell.edu.gva.es/blogs/blog/certificat-didiomes/.