Arxiu d'etiquetes: 14-15

Concurs de fotografia. Tutoria en La Fotoescuela

El passat diumenge, 29 de març del 2015, els alumnes guardonats en el XII Concurs de Fotografia per a estudiants assistiren a una sessió de tutoria amb Jorge Alamar Garcés, director de La Fotoescuela.

La notícia de la sessió es pot trobar a https://www.facebook.com/lafotoescuela/posts/872808646116219, on hi ha algunes de les fotos que feren els alumnes.

Autora: Lorena Bordonaba

 

Convocatòria del sindicat d’estudiants per als dies 25 i 26 de febrer

Alumnes de l’IES de Massamagrell han comunicat la seua decisió de participar en la convocatòria de vaga organitzada pel Sindicat d’Estudiants, per als dies 25 i 26 de febrer del 2014.

L’equip directiu del centre posa en el seu coneixement aquesta circumstància i us vol recordar que: Continua la lectura de Convocatòria del sindicat d’estudiants per als dies 25 i 26 de febrer

CONVOCAT EL XII CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A ESTUDIANTS DE L’HORTA NORD

XII CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A ESTUDIANTS
concursfoto
XII Concurs de Fotografia

La comarca de l’Horta Nord
(Persones, costums, paisatges, arquitectura, mediambient, festes…)

PARTICIPANTS
Tots aquells alumnes, a títol individual o col•lectius d’un màxim de tres persones, que es troben cursant estudis d’ESO, Batxillerat o Formació Professional.

TEMA
La comarca de l’Horta Nord en qualsevol de les seues manifestacions: persones, costums, paisatges, arquitectura, mediambient, festes, cultura, comunicacions…

CARACTERÍSTIQUES
Fotografies d’una grandària mínima de 18×24 cm. i màxima de 24×30 cm. o equivalents en blanc i negre o color, muntades sobre cartolina blanca de 30×40 cm.
Al dors de les fotografies es farà constar nom, domicili, codi postal, població, correu electrònic i telèfon de l’autor o autors, així com el Centre on s’està matriculat (que s’haurà d’acreditar en cas de rebre un premi).
També al dors s’inclourà el títol de la fotografia i un breu text que indique el lloc on s’ha fet i la seua relació amb el tema del concurs.
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Les fotografies podran lliurar se fins el 6/2/15 en la consergeria de qualsevol dels IES organitzadors.

JURAT I RESOLUCIÓ
El jurat estarà format per una persona en representació de cada IES organitzador i Jorge Alamar, fotògraf i director de “La Fotoescuela”. Serà presidit pel director de l’IES de Massamagrell.
La resolució del concurs, que serà inapel•lable, es durà a terme en un acte públic el dia 10/2/15, a les 16 h., a l’IES de Massamagrell.

PREMIS
Primer – 250 € i diploma
Segon – 150 € i diploma
Tercer – 100 € i diploma
Accèssit – 60 € i diploma
Accèssit – 60 € i diploma
Seleccionats per l’exposició – diploma
El guanyador del primer premi obtindrà també un llibre i 3 hores de tutoria personalitzada atorgats per Jorge Alamar a “La Fotoescuela”.
Per tal de recollir els premis serà imprescindible lliurar l’arxiu en format “jpg” d’alta resolució, lliurant un CD o enviant-lo per e-mail a l’adreça fotografia@iesmassamagrell.net. No se’n concedirà més d’un premi per participant.
El lliurament del premis se celebrarà el dia 17/2/15, a les 18 hores, a l’IES “La Patacona” d’Alboraia.

EXPOSICIÓ
Les 25 millors fotografies s’exposaran de manera itinerant als IES organitzadors.

DEVOLUCIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Les fotografies premiades quedaran en propietat dels IES organitzadors que podran fer ne ús, citant el nom de l’autor. La resta es recolliran, a partir de novembre de 2015, en l’IES de Massamagrell.

OBSERVACIONS
Les fotografies seran tractades amb la major atenció. No obstant això, l’organització no es responsabilitza dels desperfectes o pèrdues que puguen sofrir.
Qualsevol circumstància no prevista en les presents Bases serà resolta per l’organització de manera inapel·lable. La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes Bases.
La seu de l’organització a tots els efectes serà la de l’IES de Massamagrell.

ORGANITZEN
Institut d’Educació Secundària de Massamagrell
Institut d’Educació Secundària “La Garrigosa”, Meliana
Institut d’Educació Secundària “Escultor En Francesc Badia”, Foios
Institut d’Educació Secundària “La Patacona”, Alboraia
Institut d’Educació Secundària de Tavernes Blanques

COL·LABORA
Jorge Alamar – “La Fotoescuela”

FOTOGRAFIES GUANYADORES DE L’XI CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A ESTUDIANTS

Eleccions Consell Escolar – 27 de novembre de 2014

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha dictat instruccions per a la renovació parcial dels consells escolars dels centres de la Comunitat Valenciana.

Com saben, el consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la vida del centre i la normativa vigent li reconeix competències destacables.

Garantir la més àmplia i democràtica representació en el consell escolar és una tasca que ens compet i interessa a tothom: alumnat, mares i pares, professorat i personal d’administració i serveis. Sens dubte, el bon funcionament del consell escolar constitueix un factor important de qualitat del sistema educatiu.

Per aquestes raons, la Junta electoral que s’ha constituït a l’institut ha decidit publicar la informació més rellevant per animar a tots els sectors a ->Llegiu més (s’inclouen enllaços als impresos)

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

  • Sol•licitud de plaça, del 23 al 25 de juliol.

Procediment d’admissió.

  • El model de sol•licitud s’obtindrà per mitjà de l’assistent telemàtic d’admissions de la Conselleria: http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/
  • Una vegada obtingut el model, es presentarà en el centre que se sol·licite en primer lloc. Es podran sol•licitar fins a cinc centres.
  • Cal adjuntar el Consell Orientador on conste la proposta de l’equip docent per incorporar-se a un cilce de Formació Professional Bàsica i el consentiment dels pares perquè curse aquests ensenyaments.

Prioritat per accedir a la FPB

  • Alumnat de 16 anys fins el 31 de desembre, amb proposta de l’equip educatiu.
  • Alumnat de 15 anys fins el 31 de desembre, amb proposta de l’equip educatiu.
  • Alumnat de 17 anys fins el 31 de desembre, amb proposta de l’equip educatiu.

En primer lloc es tindran en compte els centres sol•licitats en primera i segona opció i, posteriorment, els sol•licitats en tercera, quarta i cinquena.

  • Finalment, es tindran en compte les sol•licituds d’alumnat major de 17 anys que no haja estat matriculat en cap centre el curs 2013-2014.