Arxiu d'etiquetes: mediació

Curs de mediació

La resposta de mares, pares i alumnes al curs de mediació que s’està realitzant a l’institut de Massamagrell ha estat molt positiva. Des del dia 12 de febrer, en què es realitzà la primera sessió, hi ha hagut 46 participants entre alumnes i pares. A les sessions s’explica en què consisteix la mediació, els diferents conflictes que es produeixen a un centre educatiu i com actuar per resoldre’ls i treballar per una bona convivència. Al mateix temps, es dramatitzen les situacions, perquè els alumnes adquiresquen pràctica i s’enfronten amb èxit a les situacions en què es puguen trobar.

.

Mediacio_2

El professor  Emilio Duato planteja una situació als alumnes. (Fotografia: Roberto Pau)

Meidacio_5

Dramatització entre dos alumnes. (Fotografia: Roberto Pau)

Curs de formació de mediadors

En els últims anys, el tema de la convivència escolar s’ha convertit en focus d’atenció de tota la comunitat educativa. Per tant, creiem que ens trobem en el moment idoni d’actuar, pel que sembla oportú aprofitar la sensibilitat generada entre els diferents membres de la comunitat educativa per tal de millorar el nostre Pla de Convivència.

Intervenir a partir d’un pla significa actuar seguint tot un procés prèviament planificat des d’unes necessitats detectades en un context determinat (en el nostre cas un centre escolar). En aquest sentit, un pla és quelcom més que un conjunt d’activitats puntuals i específiques i requereix la participació de totes les persones implicades (també dels pares i mares).

Planificar és, per tant, preveure un conjunt d’actuacions al llarg d’un temps, atorgar responsabilitats de les mateixes, treballar en equip buscar recursos, etc.

Entenem que es tracta d’una actuació que ha de ser incorporada per tots els beneficis que suposa: es gestionen de manera positiva els conflictes, s’aprèn a dialogar, a expressa emocions i sentiments, a col • laborar, a adquirir compromisos, responsabilitats i, en definitiva, facilita la conformació del centre escolar com un espai de convivència en què tots els seus membres afronten els seus problemes des del diàleg. Sens dubte, tots aquests beneficis traspassen els límits escolars i influeixen en els altres àmbits socials. Des d’aquesta perspectiva, considerem oportú proporcionar a les Associacions de Mares i Pares (AMPA), com a via de participació important de les famílies en la vida escolar, pautes per dissenyar i implementar un Pla de Mediació al centre escolar. Si bé els docents tenen un paper rellevant en el foment de la mediació escolar, la seva tasca requereix el suport i la participació de tota la comunitat educativa. Només si hi ha cooperació i responsabilitats compartides, podrem construir convivència.

Per tot això us animem a participar en el curs de formació de mediadors, que s’iniciarà el proper dimecres 12 de febrer a les 15:30 a la sala d’actes de Institut.

Podeu inscriure-vos al curs a través del següent formulari, o telefonant a l’institut.

En los últimos años, el tema de la convivencia escolar se ha convertido en foco de atención de toda la comunidad educativa. Por tanto, creemos que nos encontramos en el momento idóneo de actuar, por lo que parece oportuno aprovechar la sensibilidad generada entre los diferentes miembros de la comunidad educativa con el fin de mejorar nuestro Plan de Convivencia.

Intervenir a partir de un plan significa actuar siguiendo todo un proceso previamente planificado desde unas necesidades detectadas en un contexto determinado (en nuestro caso un centro escolar). En este sentido, un plan es algo más que un conjunto de actividades puntuales y específicas y requiere la participación de todas las personas implicadas (también de los padres y madres).

Planificar es, por tanto, prever un conjunto de actuaciones a lo largo de un tiempo, otorgar responsabilidades de las mismas, trabajar en equipo buscar recursos, etc. Entendemos que se trata de una actuación que debe ser incorporada por todos los beneficios que supone: se gestionan de manera positiva los conflictos, se aprende a dialogar, a expresa emociones y sentimientos, a colaborar, a adquirir compromisos, responsabilidades y, en definitiva, facilita la conformación del centro escolar como un espacio de convivencia en el que todos sus miembros afrontan sus problemas desde el diálogo. Sin duda, todos estos beneficios traspasan los límites escolares e influyen en los demás ámbitos sociales. Desde esta perspectiva, consideramos oportuno proporcionar a las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs), como cauce de participación importante de las familias en la vida escolar, pautas para diseñar e implementar un Plan de Mediación en el centro escolar. Si bien los docentes desempeñan un papel relevante en el fomento de la mediación escolar, su tarea requiere el apoyo y la participación de toda la comunidad educativa. Sólo si existe cooperación y responsabilidades compartidas, podremos construir convivencia.

Por lo anteriormente expuesto os animamos a participar en los cursos de formación de mediadores, que se iniciará el próximo miércoles, 12 de febrero, a las 15:30 en el salón de actos de Instituto.