Activitats de recuperació per als pendents.

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL de 1r i 3r d’ESO (per als alumnes que cursen enguany 2n, 3r o 4t d’ESO)

Curs: 2014­-2015

Els alumnes interessats en recuperar l’assignatura hauran de fer el següent:

• Realització de les activitats del dossier del curs corresponent. Aquest dossier es pot comprar a les papereries del Massamagrell: ABAC, GARCIA o NOU BARRANQUET. L’haurà de lliurar l’alumne el dia de l’examen de recuperació o si l’acaba abans, pot presentar­lo al departament d’arts plàstiques.

• Realització correcta de l’examen de recuperació que es farà durant el tercer trimestre.

Departament d’Arts Plàstiques