FONS SOCIAL EUROPEU

El FONS SOCIAL EUROPEU inverteix en el teu futur!

FSEpos_valA_CON

ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Al nostre centre, el Fons Social Europeu cofinança els cicles formatius de Formació Professional Bàsica a través del Programa Operatiu *Plurirregional d’Ocupació, Formació i Educació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

QUÈ SÓN ELS FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1998. El període 2007-2013 és el quart període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha deixat de formar part de les regions denominades Objectiu 1 (aquelles de les quals el PIB per habitant és inferior al 75% de la mitjana comunitària) a l’avançar de forma notable i situar-se en l’Objectiu de competitivitat.

QUÈ ÉS EL FONS SOCIAL EUROPEU?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió, en definitiva per al reforç i millora de la Formació Professional.

COM ACTUA EL FONS SOCIAL EUROPEU?

A la vista de la demanda i l’oferta del mercat de treball, l’ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats de formació i d’ocupació dels ciutadans de la Unió i d’acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.

Enllaços interessants: