Formación Profesional Formación Profesional Formación Profesional

IES de MASSAMAGRELL – FP

La web del teu centre de FP

 • FP
 • EF
 • ELE
 • AD
 • EF
 • ELE
 • AD
 • EF
 • ELE
 • EF
 • ELE
 • EF
 • EF
 • ELE
 • EF
 • ELE
FP1 EF2 ELE3 AD4 EF5 ELE6 AD7 EF8 ELE9 EF10 ELE11 EF12 EF13 ELE14 EF15 ELE16
Slider Image by WOWSlider.com v4.8

CGS Administració i Finances

CICLE FORMATIU: ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE)

Grau Superior 2000 hores. Accedeix a tota la informació oficial en la següent pàgina 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d’assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client.

finanzas

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
Ofimàtica i procés de la información.
Proceso integral de l’activitat comercial.
Comunicació i atenció al cliente.
Anglés.
Formación i orientació laboral.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Gestió de recursos humans.
Gestió finançera.
Comptabilitat i fiscalitat.
Gestió logística i comercial.
Simulació empresarial.
Projecte d’Administració i finances.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tèccnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tècnic especialista en Entitats d’Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tècnic especialista en Administració Empresarial, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tècnic especialista en Administració d’Empreses, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2)
Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)