Departament d'Orientació – IES de Massamagrell

Un altre blog de l'Institut d'Educació Secundària de Massamagrell

Proves d’accés als cicles formatius per al curs 2015-2016

PROVÉS D’ACCÉS PER AL CURS 2015-2016

GRAU MITJÀ I SUPERIOR

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

 

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estes ensenyances.

DATES D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA
Inscripció des del 14 d’abril fins el 4 de maig.

CONDICIONS
– Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2015.
– Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2015. Per als que acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d’una família o cicle relacionat amb el cicle de grau mitjà superat, el requisit d’edat per a la realització de les proves serà de 18 anys d’edat o complir-los durant l’any 2015.

REALITZACIÓ DE LES PROVES

Grau Mitjà
Prova ordinària: 2 de juny
Prova extraordinària: 7 de juliol

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Grau Superior
Prova ordinària: 3 de juny
Prova extraordinària: 7 de juliol

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

 

PAGAMENT DE LES TAXES:

Enllaç amb la pàgina de la Conselleria d’Educació: http://www.cece.gva.es/doc046/gen/val/default.asp

 • Tipus de taxa: “Taxes per proves d’accés a Cicles Formatius i obtenció de títols”
 • Òrgan gestor: “Instituts de València”
 • Taxa: “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà” o “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior”
 • Seleccioneu el tipus de matrícula: “Ordinària, Família Nombrosa General, Família Nombrosa Especial o Discapacitat acreditada igual o superior al 33% “
 • Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten.
 • Una vegada omplit el primer model PDF, polseu el botó “Acceptar”.
 • Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model.
 • Polseu, de nou, el botó “Acceptar”.
 • Polseu el botó “Imprimir per a obtindre les còpies necessàries”.

 

 

 

DOCV: RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

dc., març 25 2015 » Formació professional » No Comments

Tutoria entre iguals

dc., abril 9 2014 » Tutoria » No Comments

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 2014

Publicat en el DOCV 9/04/2014.

DATES D’INSCRIPCIÓ

Inscripció des del 29 d’abril fins el 13 de maig. Qualsevol informació: Departament d’orientació o Secrètaria de l’IES.

Condicions per a fer les proves:

– Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2014.
– Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2014. Per als que acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d’una família o cicle relacionat amb el cicle de grau mitjà superat, el requisit d’edat per a la realització de les proves serà de 18 anys d’edat o complir-los durant l’any 2014.

Exemples de proves.

dc., abril 9 2014 » Formació professional » No Comments

Informació per als alumnes de 4ESO

Per a qualsevol consulta, dirigiu-vos al Departament d’Orientació.

L’oferta de les matèries de modalitat i de les optatives en batxillerat depén de l’autorització de la conselleria.

dj., gener 30 2014 » General » No Comments

Hola, estudiants!

Us donem la benvinguda al Blog del Departament d’Orientació de l’IES de Massamagrell.

dc., abril 17 2013 » General » 1 Comment